Adatvédelmi tájékoztató

Adatvédelmi tájékoztató (GDPR)

A webáruházunk által feldolgozott adatok továbbra is kizárólag a szolgáltatással kapcsolatban, annak utólagos ellenőrzésére és elszámolására kerülnek felhasználásra, illetve archiválásra. Nyilatkozunk arról, hogy az adatkezelést a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően végezzük, különös tekintettel az EU a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló rendeletére (GDPR).

Tevékenységünk során csak olyan alvállalkozót veszünk igénybe (fuvarozók), akik megfelelnek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezések által elvárt követelményeknek.

Az új adatvédelmi törvénynek megfelelően a felhasználók bejelentkezés után, a regisztrációs adataik megtekintésénél egy gombnyomással kérhetik személyes adataik és regisztrációjuk törlését.